TRENUJEMY MAŁE SZPROTYKI NA „GRUBE RYBY”

Sekcja pływacka Łódzkie Szproty

Sekcja pływacka Łódzkie Szproty to bezpłatne zajęcia z pływania dla dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk narażonych na wykluczenie.

Idea stworzenia Łódzkich Szprot narodziła się podczas realizacji projektu „Dajmy radość dzieciom z domów dziecka”, realizowanym we współpracy z MOPS Łódź i Szkółką Pływacką Aleksandry Urbańczyk. W trakcie 10-tygodniowego kursu Fundacja przeszkoliła z pływania 200-tkę podopiecznych łódzkiej Pieczy Zastępczej.

Spośród uczestników, 20. z nich wykazało się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w kurs, sumiennością w wykonywaniu ćwiczeń oraz predyspozycjami, które przy dalszym kształceniu mogą zaowocować sukcesami w zawodach sportowych. To właśnie Ci uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuowania kursu pływackiego w wymiarze 2h w tyg. do końca 2020 r.

W kolejnych latach planujemy rozwój sekcji o kolejne grupy pływackie oraz zajęcia grupowe z dietetykiem i psychologiem sportowym.

Zobacz referencje od MOPS Łódź