Każda pomoc ma moc !!!

Ukraina

Działamy czynnie w związku z pomocą dla przybywających do naszego kraju obywateli z Ukrainy.
Spójrz na działania, które udało nam się do tej pory zrealizować. 

Zbiórka darów dla podopiecznych ukraińskich Domów dziecka

Ze względu na ewakuację około 300 podopiecznych ukraińskich Domów Dziecka do Łodzi zdecydowaliśmy się uruchomić zbiórkę najpotrzebniejszych produktów, które następnie przekazaliśmy do MOPS koordynującego zakwaterowanie najmłodszych uchodźców. W ramach zbiórki zebraliśmy ponad 150 kompletów pościeli, kosmetyki do pielęgnacji, chemię gospodarczą, zabawki, ubrania oraz żywność.  Zebrane dary od ludzi dobrej woli przekazaliśmy do Domu Dziecka przy ul. Małachowskiego w Łodzi, który następnie rozdysponował produkty do innych, łódzkich placówek zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wsparcie wytchnieniowe dla dzieci

Uruchomiliśmy wsparcie wytchnieniowe, które ma na celu dać dzieciom namiastkę normalności. W ramach wsparcia wytchnieniowego zapewniamy dzieciom pomoc psychologiczną (terapie, grupowe i indywidualne), organizujemy zajęcia dydaktyczne, językowe oraz sportowe.

W celu jak najlepszego doboru zajęć do zainteresowań dzieci została przeprowadzona ankieta w ich języku ojczystym, dzięki której dzieci określiły na jakie zajęcia sportowe chciałyby uczęszczać.

Wyprawki basenowe

Ponadto zakupiliśmy wyprawki basenowe dla ukraińskich dzieci na lekcje pływania
Zestaw zawierał: kostiumy kąpielowe, klapki basenowe, czepki i okularki pływackie.