Sprawozdania

Statut Fundacji Swim For a Dream

Sprawozdanie za rok 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

Sprawozdanie za rok 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

Sprawozdanie za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

Sprawozdanie za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

Spawozdanie za rok 2016

Spawozdanie za rok 2015