JESTEŚMY W PEŁNI TRANSPARENTNI

Sprawozdania

Jesteśmy w pełni transparentni! Sprawdź nasze sprawozdania finansowe ze wcześniejszych lat!

Statut Fundacji Swim For a Dream

Sprawozdanie za rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

 

Sprawozdanie za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz 

 

Sprawozdanie za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego pobierz

Bilans pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Informacja dodatkowa pobierz

Sprawozdanie merytoryczne z działalności pobierz

 

Spawozdanie za rok 2016 Pobierz

Sprawozdanie za rok 2015 Pobierz